Оптимізація роботи тваринницьких комплексів компанії

«НІБУЛОН» продовжує розвиток власного комбікормового виробництва як засобу модернізації галузі тваринництва.

Тваринництво – одна з важливих галузей сільського господарства, яка існувала в Україні з давніх-давен. Для компанії «НІБУЛОН» ця сфера діяльності є важливою в розрізі власного повноцінного багатовекторного розвитку. Галузь тваринництва в компанії зосереджена у 8-ми філіях Вінницької, Житомирської, Миколаївської та Хмельницької областей та налічує 11 тисяч голів великої рогатої худоби та свиней, зокрема понад 6100 голів свиней та майже 4900 голів великої рогатої худоби (породи українська чорно-ряба молочна, українська червоно-ряба молочна, англерська, симентальська).

Окрім виробничого, розвиток тваринництва має значущий соціальний ефект – для розвитку галузі, на сьогоднішній день, компанією вже створено 255 постійних робочих місць.

Фахівцями компанії постійно здійснюється пошук шляхів розвитку та модернізації галузі, зокрема постійне покращення раціону тварин (набір кормів, що відповідає нормі годування на певний період). Використання збалансованого раціону забезпечує високу продуктивність тварин за найменших витрат кормів.

Одним з найбільш ефективних засобів покращення раціону є використання комбікормів – очищених, однорідних сумішей, змелених і спеціально підготовлених кормів і кормових джерел, які виготовлені за науково обґрунтованими рецептами і призначені для згодовування окремим видам та групам росту тварин.

Тваринницькі підрозділи компанії «НІБУЛОН» мають багаторічний досвід складання та використання вищевказаних сумішей. Використовуючи комбікорми, фахівці компанії застосовують індивідуальний підхід до кожного виду тварин, їх віку та породи, враховуючи якісні характеристики сумішей (відсотковий склад протеїну, клітковини тощо).

Комбікорми виготовляються компанією на власному агрокомбінаті «Врадіївський» (Миколаївська обл.). Виробництво механізовано та автоматизовано, контроль виробничих процесів здійснюється за допомогою відповідного програмного забезпечення. Таким чином, максимально виключений людський фактор, збільшена точність пропорцій та дотримання технологій.

Використання сумішей відкриває широкі перспективи перед тваринницькими підрозділами компанії, дозволяючи їм отримувати збалансоване харчування для кожного виду тварин. Відтак «НІБУЛОН» продовжує розвиток та оптимізацію власного комбікормового виробництва. В рамках цього компанією вирішено придбати спеціалізоване програмне забезпечення – програмний комплекс «Корм Оптима Експерт» – для вирахування та оптимізації рецептів сумішей. Даний комплекс складається з трьох модулів («Комбікорм», «Раціон», «Премікс») і призначений для формування оптимальної програми годівлі всіх видів і статевовікових груп тварин.

Враховуючи наявну сировину, програма генерує оптимальний рецепт, в якому, з одного боку, поживна цінність повністю відповідає заданим до нього вимогам, а з іншого боку – мінімізується його ціна. За інформацією від розробників комплексу, його використання дозволяє знизити вартість корму на 5-7%.

Основними завданнями комплексу є:

1) оптимізація рецептів комбікормів і білково-вітамінно-мінеральних концентратів для всіх видів і статевовікових груп тварин;

2) розрахунок оптимальних добових раціонів годівлі тварин на задану продуктивність з урахуванням власних і покупних кормів в господарстві;

3) розрахунок рецептів преміксів (попередньо змішаних сухих компонентів для використання у мікрокількості) для всіх видів тварин.

Використання даного програмного забезпечення якісно покращить та оптимізує роботу тваринницьких підрозділів компанії «НІБУЛОН». Використання повної та точної бази даних поживності кормових засобів і нормативів годування дасть змогу фахівцям підприємства:

1) здійснювати коригування обмінної енергії під час годівлі за фактичними показниками поживності кормів (протеїн, жир, клітковина, крохмаль, цукор, зола тощо) та амінокислотного складу сировини за фактичним вмістом сирого протеїну;

2) моделювати дії ферментних препаратів в організмі тварин і обґрунтовувати економічну доцільність їх застосування;

3) отримувати рецепти в чітко заданому ціновому діапазоні, при цьому зберігаючи їх збалансованість;

4) планувати обсяги вироблення кормів та формувати заявки на сировину;

5) каталогізувати дані про фактичну поживність всіх компонентів рецептів в архіві, маючи змогу проаналізувати їх у будь-який час.

© 2021 ТОВ СП НІБУЛОН