Політика компанії в галузі охорони праці базується на принципах пріоритетності життя і здоров’я працівників відносно результатів виробничої діяльності підприємства та комплексного розв’язання проблемних завдань з охорони праці.

Щорічно організовується навчання з питань охорони праці посадових осіб і працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. Систематично організовується та проводиться робота щодо проведення часткового (повного) технічного посвідчення вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, пожежного підйомника, суднонавантажувальних труб, посудин, що працюють під тиском, ТО технологічного транспорту тощо.

 

Щорічно організовуються та проводяться медичні огляди працівників, які працюють у шкідливих чи небезпечних умовах праці, осіб до 21 року, водіїв автотранспортних засобів та плавскладу. З метою своєчасного надання медичної допомоги при нещасних випадках систематично проводиться моніторинг терміну дії та наявності на робочих місцях медпрепаратів і аптечок першої медичної допомоги.

Для комплексної оцінки факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці на підприємстві систематично проводиться робота з атестації робочих місць за умовами праці. У суворій відповідності вимогам нормативних документів проходять вступні інструктажі з питань охорони праці з працівниками, які приймаються на роботу, а також з працівниками підрядних організацій, що виконують роботи на замовлення компанії «НІБУЛОН».

Прочитали: [19017]

© 2021 ТОВ СП НІБУЛОН