ТОВ СП «НІБУЛОН» є одним із вітчизняних лідерів з вирощування сільськогосподарської продукції та експорту зернових і олійних культур з України.

Висока якість сільськогосподарської продукції  та відмінна організація логістичних операцій нашого товариства є однією з відмінних рис та пріоритетів перед іншими учасниками ринку зерна.

У зв’язку зі входженням України до Європейського Союзу перед нашою державою постають високі вимоги до українських підприємств  на європейському ринку.

Для підтвердження високих стандартів роботи ТОВ СП «НІБУЛОН»  впровадило та  вже 1 червня 2018 року повторно підтвердило відповідність системи управління харчовою  безпечністю перевантажувального термінала в Миколаєві вимогам міжнародного стандарту IS0 22000:2005 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (Food safety management  systems. Requirements for any organizations in the food chain). Таким чином, перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» у Миколаєві підтвердив високий рівень  організації роботи.

 На відповідність вимогам  системи  управління харчовою  безпечністю сертифіковані всі ланки поводження із зерном:

 - надходження зерна автомобільним, залізничним і водним транспортом;

- відбір проб та визначення якості зерна;

- проведення доробки зерна у разі необхідності (очищення, сушіння);

- зберігання зерна;

- відвантаження зерна на водний чи автомобільний транспорт.

Високий рівень впровадження системи підтвердила всесвітньовизнана незалежна організація «SGS УКРАЇНА».  Так, 1 червня 2018 року міжнародним органом із оцінки відповідності – компанією «SGS Україна» – було проведено ресертифікаційний аудит  дотримання вимог міжнародного стандарту IS0 22000:2005 перевантажувальним терміналом ТОВ СП «НІБУЛОН». 

Логічним завершенням аудиту стала рекомендація групи аудиторів компанії  «SGS Україна» надати підприємству сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту IS0 22000:2005 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. (Food safety management  systems. Requirements for any organizations in the food chain) з реєстрацією сертифіката в системі UKAS – United Kingdom Accreditation Service (Служба акредитації Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії). Акредитація в цій системі означає, що організація, яка отримала цей сертифікат, була аналізована відповідно до міжнародних стандартів та показала свою технічну компетентність і високі показники за експлуатаційними якостями.


 

Сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту IS0 22000:2005 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга. 

Атестат про акредитацію.

Прочитали: [2208]

© 2020 ТОВ СП НІБУЛОН