Історія створення підприємства

Центральний офіс ТОВ СП "НІБУЛОН" знаходиться в м. Миколаєві - обласному центрі південного регіону України, який традиційно є аграрним. Як свідчать історичні документи, ще в кінці XIX століття цей регіон був в числі лідируючих по виробництву зерна. Поряд з цим Миколаїв історично є важливим морським транспортним вузлом.

10 квітня 1862 р. Державною радою було прийнято рішення про відкриття Миколаївського комерційного порту і створення митниці. Незабаром Миколаїв став важливим центром зернового експорту. У 80-ті роки ХІХ століття з Миколаївського порту вивозилося щорічно в середньому понад 23 млн пудів зерна (пуд — російська міра ваги, 1 пуд = 16 кг). У 1893 р. в Миколаївському комерційному порту був побудований елеватор для зберігання зернових. Зерно і хлібопродукти були основною продукцією, що експортується з Миколаївської області. Поступово розвивалася інфраструктура зерноекспорту, до торгівлі зерном залучалося все більше операторів. Експорт пшениці у врожайні роки (1905, 1910 рр.) сягав 50 млн пудів.

Встановлення радянської влади і побудова планової економіки перервало сформовані тенденції в розвитку торгівлі зерном. Однак і після 1917 р. регіон зберіг своє значення в масштабах вітчизняного зерновиробництва. Після Другої світової війни обсяги зерна, вирощеного в Україні, у т.ч. в Миколаївській області, відігравали важливу роль у задоволенні сукупного попиту на зернові на території Радянського Союзу.

У 1990 р. Україна підтвердила свій значний потенціал зерновиробництва, отримавши валовий збір зернових понад 51 млн т при врожайності 3,51 т/га. По Миколаївській області валовий збір зернових склав понад 2,7 млн т при врожайності 3,54 т/га. За оцінками багатьох фахівців, потенціал виробництва зерна України істотно перевищує рівень валового збору зернових, досягнутий в 1990 р.

Компанія "НІБУЛОН" з моменту свого створення пережила всі етапи розвитку країни, зміни в економічній і політичній ситуації та законодавчому полі, показавши здатність до виживання і стабільного розвитку.

1991
 - Україна отримує статус незалежної держави. Початок періоду переходу до ринкової економіки. Зміни в політиці та законодавстві роблять можливим розвиток підприємництва, у т.ч. в аграрному секторі. Однак проблеми перехідного періоду негативно позначилися на стані сільського господарства: недостатнє забезпечення аграріїв сільгосптехнікою, нестача палива, посівного матеріалу і засобів захисту рослин. Криза в галузі спричинила падіння врожайності і валових зборів основних культур. Так, в 1991 р. Україна зібрала 38,674 млн т зернових при врожайності 2,65 т/га, що на 24% менше, ніж у 1990 р. В умовах загальної економічної кризи та поступового зниження державної підтримки сільгоспвиробників життєздатність зберігають лише ефективно працюючі, конкурентоспроможні аграрні формування.
 
- Створення спільного українсько-угорсько-англійського сільськогосподарського підприємства "НІБУЛОН" (ССГП "НІБУЛОН"). Разом з генеральним директором О.О. Вадатурським співзасновниками підприємства стали угорська фірма "KOMBISEED KFT" і англійська фірма "Meridian Commodities Ltd.". Назва підприємства "НІБУЛОН" складається з перших літер назв міст засновників: Миколаїв, Будапешт, Лондон. Основним видом діяльності створеного підприємства є виробництво та реалізація гібридного насіння кукурудзи і соняшнику зарубіжних селекцій.
1992 - Україна виходить з рубльової зони. Вводиться національна валюта - карбованець.
1992-1993 - ССГП "НІБУЛОН" купує міжколгоспний комбікормовий завод. На його базі створюється підприємство з виробництва комбікормів та продукції птахівництва ТОВ "Агрокомбінат "Врадіївський".
1993-1994
- Економіка України переживає період гіперінфляції: показники інфляції сягають рекордних величин. Так, індекс споживчих цін у 1993 р. склав 10256,0. Одночасно посилюється платіжна криза, що досягла піку в лютому 1994 р., коли сукупна взаємна заборгованість підприємств і організацій майже вдвічі перевищила загальний обсяг промислового виробництва в країні.
 
- Економічна криза найбільш гостро проявилася у сільському господарстві; товаровиробники відчувають катастрофічну нестачу виробничих ресурсів, особливо палива для проведення польових робіт. У цих умовах ССГП "НІБУЛОН" бере на себе важливе, і одночасно ризиковане, завдання – забезпечення поставок господарствам дизельного палива і бензину, що купується на зовнішньому ринку.
1994 - ССГП "НІБУЛОН" купує ВАТ "Сабіко" з метою створення на його основі виробничої бази і машинно-тракторної станції для сільгосптехніки закордонного виробництва, що купується.
1995 - Кризові явища в економіці призвели до скорочення внутрішнього ринку; переробні підприємства АПК зіткнулися з проблемою падіння платоспроможного попиту на їх продукцію. Зокрема, на межі зупинки опинилися багато олієекстракційних заводів. Більшість трейдерів в цей період експортують олієнасіння соняшнику. На відміну від цих експортерів, ССГП "НІБУЛОН" здійснює в основному експорт соняшникової олії і шроту, тим самим забезпечивши роботою кілька олієекстракційних заводів та збільшивши частку продукції глибокої переробки в структурі українського експорту. На ССГП "НІБУЛОН" доводиться до 28% експорту соняшникової олії і до 30% експорту шроту з України.
1996
- В Україні проведено грошову реформу. Національною валютою стає українська гривня (UAH).
 
- 28 червня прийнято Конституцію України.
 
- У Миколаївській та Луганській областях створено 4 філії ССГП "НІБУЛОН". На базі колишнього відстаючого колективного сільгосппідприємства (КСП) в с. Лідіївка Миколаївської обл. створюється підрозділ підприємства  дослідне підприємство "Лідієвське", якому за державним актом передано у постійне користування 2950 га землі.
1997 - Створено ще 5 філій в Луганській і 1 філію в Харківській областях, що значно скоротило ризики при здійсненні сільгоспдіяльності підприємства. Із Німеччини завезено велику рогату худобу англерської породи для ферми-племінного репродуктора.
1998
- Загострення світової економічної кризи. У Російській Федерації оголошено дефолт за державними казначейськими облігаціями. Інфляційні процеси в Україні, затримки в платежах з боку іноземних партнерів, різке падіння цін на сільгосппродукцію. Але і в цих умовах підприємство реалізувало свої цілі з розвитку виробничої бази, формування парку сучасної сільськогосподарської техніки, впровадження комплексної технології обробки землі.
 
- Вперше в Україні був наданий кредит за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) безпосередньо сільгоспвиробнику – ССГП "НІБУЛОН". Кредитні кошти в розмірі 5 млн доларів США спрямовані на реалізацію програми "Проект розвитку експорту". У рамках проекту придбано сільгосптехніку на суму близько 9 млн доларів США. Після успішного завершення програми МБРР відзначив роботу «НІБУЛОНу» іменною грамотою як найуспішнішу в рамках програми "Проект розвитку експорту". 
1999 - Організовано 3 сервісних центри для ремонту та технічного обслуговування машинно-тракторного парку ССГП "НІБУЛОН". Створено філію в Хмільницькому районі Вінницької області з площею оброблюваної землі понад 2,5 тис. га.
2000
- Відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 р. № 1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки", всім членам колективних сільгосппідприємств забезпечено право вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, фермерських та ін. господарств, заснованих на приватній власності. Замість домінуваня КСП, в аграрному секторі затверджуються нові організаційно-правові форми господарювання, відповідні ринкової моделі економіки. Разом з тим, посилюється проблема низької матеріально-технічної забезпеченості аграріїв. 
 
- До складу ССГП "НІБУЛОН" входить колишнє КСП "Широке" Снігурівського району Миколаївської області. Торгово-закупівельна діяльність виділена в окрему програму підприємства.
 
- ССГП "НІБУЛОН" стало основним акціонером ВАТ "Старобільський елеватор", а також акціонером ВАТ "Урожай" і ВАТ "Краснодонський КХП". 
 2001
- До складу ССГП "НІБУЛОН" ввійшло колишнє КСП "Прибужани" Вознесенського району Миколаївської області. Отримано рекордний урожай зернових і олійних культур: 100 тис. тонн.

- ССГП "НІБУЛОН" стало основним акціонером ВАТ "Колосівський елеватор ", а також акціонером ВАТ "Попаснянське ХПП".

 2002
- Початок будівництва перевантажувального термінала для зернових та олійних культур в спеціальній (вільній) економічній зоні "Миколаїв". Пряма перевалка (перевалка вантажів без зберігання) передбачає забезпечення приймання зерна з автомобільного та залізничного транспорту і одночасне відвантаження на судно.
 
- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1038 від 23.07.2002 р., перелік пріоритетних видів економічної діяльності на території ВЕЗ "Миколаїв", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 р. № 1175, доповнено позиціями: 63.11.0 "Транспортна обробка вантажів" і 63.12.0 "Складування", тобто видами діяльності, що здійснюються перевантажувальним терміналом "НІБУЛОНу".
 2003
- Підприємство змінило організаційно-правову форму на "Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" (ТОВ СП "НІБУЛОН"), яке стало повним правонаступником ССГП "НІБУЛОН". Засновниками ТОВ СП "НІБУЛОН" є Вадатурський Олексій Опанасович і Вадатурський Андрій Олексійович, які володіють відповідно 80% і 20% статутного фонду підприємства.
 
- ТОВ СП "НІБУЛОН" офіційно зареєстроване як суб`єкт спеціальної (вільної) економічної зони "Миколаїв" (Свідоцтво № 7 від 07.05.2003 р.). На території СЕЗ підприємство реалізує інвестиційний проект з будівництва перевантажувального термінала для зернових та олійних культур.
 
- Підприємством отримані кредити за міжбанківськими угодами від фінансових інститутів Данії і Канади.
 
- Введено в дію потужності з прямої перевалки на перевантажувальному терміналі ТОВ СП "НІБУЛОН". У серпні на терміналі завантажено перше кіпрське судно "DSPioneer" з експортним вантажем фуражного ячменю. Це була перша партія українського зерна врожаю 2003 року, відправлена до Саудівської Аравії.
 
- У грудні введено в експлуатацію другу чергу будівництва перевантажувального термінала, у т.ч. 2 зерносховища, кожне ємністю 50 тисяч тонн зерна, оснащені необхідним комплексом комунікаційного і транспортного устаткування. 
 2004
- У серпні Кабінет Міністрів України прийняв рішення відкрити на території перевантажувального термінала ТОВ СП "НІБУЛОН" пункт пропуску через державний кордон для міжнародного морського вантажного зв`язку із постійним і цілодобовим режимом функціонування.
 
- У грудні введено в експлуатацію додатково ряд об`єктів перевантажувального термінала, у т.ч. сушильний комплекс виробництва США продуктивністю 100 тонн на годину зі складом підлогового зберігання зерна з активним вентилюванням місткістю до 10 тис. тонн.
 
- Перевантажувальний термінал ТОВ СП "НІБУЛОН" завоював перше місце і диплом I ступеня у номінації "Промислові об`єкти" на конкурсі "Кращі будівлі і споруди, збудовані та введені в експлуатацію в 2004 р. в Україні". 
 2005
 - На Президентських виборах переміг В.А. Ющенко.
 
- 14 вересня 2005 р. на перевантажувальному терміналі ТОВ СП "НІБУЛОН" відбулося урочисте відкриття додаткового комплексу зерносховищ загальною ємністю 22 тис. тонн, побудованого за 88 днів. Комплекс оснащений транспортним та ваговим устаткуванням продуктивністю 700 тонн/год., автомобілерозвантажувачами з можливістю по розвантаженню 20 автомобілів (вантажопідйомністю 25 тонн) на годину. По суті, створено нове міні-підприємство з повним циклом обробки вантажів від їх прийому і до відвантаження на судно. Після введення в експлуатацію зазначеного обладнання можливості термінала з приймання продукції з автотранспорту зросла до 30 автомобілів на годину, тобто до 15 тис. тонн на добу.
 
- У жовтні 2005 р. за поданням Української Зернової Асоціації, враховуючи високий професіоналізм у зерновому секторі та значний внесок у розвиток торгівлі сільгосппродукцією з боку ТОВ СП "НІБУЛОН" під керівництвом О.О. Вадатурського, Міністерство АПК України нагородило ТОВ СП "НІБУЛОН" Почесною грамотою за перше місце в номінації "Зернотрейдер року".
 
- 17 листопада 2005 р. ТОВ СП "НІБУЛОН" перемогло на Всеукраїнському конкурсі-виставці "Кращий вітчизняний товар року" та було відзначено дипломом у номінаціях "Будівництво" (Будівництво та забезпечення функціонування перевантажувального терміналу для зернових та олійних культур з використанням інноваційних технологій) і "Транспортні послуги" (Транспортні послуги з перевантаження сільськогосподарської продукції). Даний конкурс проведено в рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна". 
 2006
- Палата представників конгресу США затвердила скасування дії поправки Джексона-Веніка по відношенню до України, що свідчить про визнання України рівноправним учасником світового ринку.
 
- У травні керівництвом підприємства прийнято рішення про організацію філій "Решетилівська" у Полтавській області та "Золотоніська" у Черкаській області, а також будівництво на їх території комплексів з приймання, сушки, зберігання та відвантаження зерна.
 
- За результатами роботи в 2005/06 маркетинговому році ТОВ СП "НІБУЛОН" знову було визнано "Зернотрейдером року" в Україні. За вказаний період компанія забезпечила експортні відвантаження зерна в обсязі понад 1,7 млн. тонн.
 
- 11.08.2006 р. розпочато будівництво повністю автоматизованого і механізованого елеватора філії "Решетиілвська" ТОВ СП "НІБУЛОН" (Полтавська обл.). Елеваторний комплекс був побудований менш ніж за три місяці, і вже 07.11.2006 р. відбулося його урочисте відкриття.
 
Елеваторний комплекс має можливості сушіння зерна на сучасному обладнанні виробництва США з продуктивністю 3 тис. тонн на добу, очищення зерна з продуктивністю 2 тис. тонн на добу, відвантаження на залізничний транспорт з продуктивністю 3,5 тис. тонн на добу. Потужності комплексу оснащені конвеєрними транспортними системами, електронним ваговим обладнанням; створена лабораторія, оснащена сучасним європейським обладнанням аналізу якості сільгосппродукції.
 
Вже через кілька днів після відкриття закладено другу чергу будівництва елеваторного комплексу, яка забезпечить доведення його сумарної ємності зберігання зерна до 38 500 тис. тонн.
 
- Одночасно ведеться велике будівництво у філіях "Баштанська", "Снігурівська", "Врадіївська" (Миколаївська обл.) та "Хмільник" (Вінницька обл.). У цілому, планується ввести в дію понад 100 тис. тонн елеваторних ємностей.
 
Створення додаткових потужностей з приймання, зберігання і відвантаження зерна розширює можливості ТОВ СП "НІБУЛОН" з формування товарних партій високоякісного зерна, а місцевим товаровиробникам дозволяє працювати безпосередньо з експортерами зерна, що забезпечує значне збільшення ціни, одержуваної сільськогосподарськими товаровиробниками за свою продукцію, і відкриває нові перспективи розвитку зернової галузі в регіонах роботи ТОВ СП "НІБУЛОН".
 
- 05 грудня ТОВ СП "НІБУЛОН" виповнилося 15 років. Свій ювілей компанія відсвяткувала 08 грудня в Миколаївському обласному палаці культури разом зі своїми друзями, партнерами та гостями, як українськими, так і закордонними. Святкування завершилося концертом зірок української та миколаївської естради і феєрверком.
 2007
- Лютий 2007 р. За підсумками конкурсу "Людина року", генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» О.О. Вадатурський визнаний "Городянином року-2006" у номінації "Меценат року".
 
- Березень 2007 р. Генеральний директор О.О. Вадатурський став переможцем у міжнародному конкурсі "Підприємець року - Україна 2006" у номінації "Майстер бізнесу" ("Master of Business"). Даний конкурс був проведений аудиторською компанією "Ернст енд Янг" із залученням до складу журі керівництва "Європейського Банку Реконструкції та Розвитку" в Україні, "Лондонської фондової біржі" в СНД, "Українського союзу промисловців і підприємців", провідних українських компаній і організацій.
 
- У Полтавській області створено філію «Сухорабівська». Тут обробляється більше 1500 гектар землі.
 
- Квітень 2007 р. Вперше в рамках Міжнародної конференції «Зерно Причорномор`я» проведено бізнес-тур по філіях "НІБУЛОНу". Серед учасників конференції - найбільші українські і зарубіжні банки, керівництво морських портів, торговельні, страхові та консалтингові компанії. У рамках бізнес-туру учасники відвідали перевантажувальний термінал "НІБУЛОНу", філії «Прибужанівська», «Врадіївська», "ДП «Лідіївське»" і "АК «Врадіївський»".
 
- У компанії проведено оновлення сільськогосподарської техніки. В урочистій обстановці у філії «Снігурівська» кращим механізаторам "НІБУЛОНу" вручені ключі від новеньких комбайнів.
 
Для філій компанії закуплено 10 комбайнів "CASE-2388», зернові та кукурудзяні жатки, 5 подрібнювачів, 17 тракторів «Білорусь 920», 4 машини для внесення добрив, необхідний причіпний сільгоспінвентар до імпортної та вітчизняної техніки.
 
- Червень 2007 р. Президент України Віктор Ющенко відвідав Миколаївську область. При відвідуванні Снігурівського району Віктор Андрійович побував на полях філії «Снігурівська» ТОВ СП «НІБУЛОН». Президент відзначив гарний стан посівів. Значна відмінність полів філії в порівнянні з іншими полями Снігурівського району стала можливою завдяки суворому дотриманню агротехнологій, які в підрозділі застосовуються з моменту його утворення.
 
- У південних регіонах України з 31 травня по 02 червня проходив бізнес-тур «Порти України - 2007» за маршрутом Велика Одеса - Миколаїв, організований ІА «АПК-Інформ». «НІБУЛОН» приймав учасників бізнес-туру на території свого термінала. Серед учасників - представники зерноторгових компаній з Казахстану (ТОО «Золоті поля», АТ «Холдинг Казекспортастик», АТ «Продовольча контрактна корпорація», С.Т.К. company, ТОО «ГК Сарибай»), Росії («Російське зерно») , Франції (France Export Cereales), Єгипту (AL ASSYL MILLS CO.).
 
- Урочисте введення в експлуатацію другої (останньої) черги комплексу «Пункт прийому і відвантаження зерна» філії «Решетилівська» ТОВ СП «НІБУЛОН». У результаті закінчення будівництва другої черги збільшилися обсяги зберігання зерна на 27,5 тис. тонн, завдяки чому загальна місткість елеватора склала 38,5 тис. тонн зерна (у 7 ємностях). Сучасне обладнання виробництва США, що використовується на елеваторі, дозволяє сушити зерно з продуктивністю 2,5 тис. тонн на добу і очищати його з продуктивністю 2 тис. тонн на добу.
 
- У Хмельницькій області укладено договори оренди земель на площі 5250 га і створено філію «Кам`янець-Подільська».
 
- Серпень 2007 р. За підсумками конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та введені в експлуатацію в 2006 році на території Україні, організованого Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, «НІБУЛОН» посів третє місце в номінації «Промислові об`єкти» і отримав диплом третього ступеня за проект «Розширення пункту прийому і відвантаження зерна філії "Решетилівська" у Полтавській області та за комплекс по сушці і очищенню зерна ТОВ «АК «Врадіївський» у Миколаївській області.
 
- Прийнято рішення про організацію філії «Чигирин» у Черкаській області. Площа оброблюваних в цьому підрозділі земель становить понад 4400 га.
 
- Вересень 2007 р. Відкриття нового комплексу з приймання та зберігання в селі Вознесенське Золотоніського району Черкаської області. Елеватор - це сучасне автоматизоване підприємство, оснащене новітнім високопродуктивним устаткуванням для сушки, очищення та транспортування зернових. Потужність сушильних агрегатів становить до 2,5 тисяч тонн на добу. Ємність елеватора – 66 тисяч тонн. Загальна вартість будівництва становить 10 мільйонів доларів.
 
- Жовтень 2007 р. «НІБУЛОН» вже втретє поспіль займає перше місце серед українських експортерів зерна і нагороджений Почесною грамотою Міністерства АПК України в номінації "Зернотрейдер року". У 2006/2007 МР компанія забезпечила експортні відвантаження зерна в обсязі понад 1,7 млн тонн.
 
- Листопад 2007 р. Указом Президента України за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери генеральному директору ТОВ СП «НІБУЛОН» О.О. Вадатурському присвоєно звання Героя України.
 
- Грудень 2007 р. Миколаївське сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» визнано переможцем Національного конкурсу «Благодійник року» в номінації «Благодійник року в Миколаївській області».
 
- Розпочато роботи з укладення договорів оренди землі в Сумській, Житомирській та Хмельницькій областях.
 2008
- Лютий 2008 р. Підведено підсумки міської програми «Городянин року». «Людиною року-2007» став генеральний директор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський.
 
- На перевантажувальному терміналі "НІБУЛОНу" почав працювати навчальний центр.
 
- Березень 2008 р. Елеватор філії "Золотоніська" ТОВ СП "НІБУЛОН" відвідав третій Президент України Віктор Ющенко.
 
- Проведено оновлення техніки. На базі філії «Снігурівська» генеральний директор підприємства О.О. Вадатурський вручив ключі від 12 нових американських тракторів «Case» кращим механізаторам «НІБУЛОНу».
 
- Квітень 2008 р. Олексій Вадатурський разом з провідними керівниками та бізнесменами України супроводжував третього Президента України Віктора Ющенка в офіційній поїздці до Лівії.
 
У рамках п`ятої міжнародної конференції «Зерно Причорномор`я-2008: виклик погоді і державному регулюванню» вдруге пройшов бізнес-тур по філіях ТОВ СП "НІБУЛОН". Гості відвідали елеватори філій "Золотоніська" в Черкаській області та "Решетилівська" у Полтавській, а також поля філії "Чигирин".
 
Відбулося урочисте відкриття будівництва нового елеватора "Смотрич" ТОВ СП "НІБУЛОН" у с. Кам`янка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області. Після закінчення будівництва потужність елеватора сягнула 66 тис. тонн зерна.
 
- Травень 2008 р. Філії «Врадіївська», «Золотоніська» і ТОВ «АК «Врадіївський» ТОВ СП "НІБУЛОН" відвідали представники Світового банку в Україні, Молдові і Білорусії з метою вивчення виробничих можливостей українських сільгоспвиробників.
 
У Житомирській області створено дві нові філії ТОВ СП "НІБУЛОН" - «Бистрицька» і «Чуднівська».
 
- Червень 2008 р. На базі філії "Снігурівська" і перевантажувального терміналу ТОВ СП "НІБУЛОН" пройшла Перша спеціалізована конференція зерновиробників України, організована канадсько-українським зерновим проектом спільно з ТОВ СП "НІБУЛОН".
 
Триває оновлення техніки в компанії. Для більш ефективного збирання врожаю закуплено 9 американських комбайнів "Massey Fergusson".
 
- Липень 2008 р. Відбулося урочисте відкриття нового елеватора філії «Смотрич» в с. Кам`янка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області. Під час будівництва виникли форс-мажорні обставини: систематичні проливні дощі; на території будівництва було виявлено 75 бронебійних артснарядів часів Великої Вітчизняної війни; знадобилася рекультивація території, яка перебувала під складом отрутохімікатів. Але, незважаючи ні на які труднощі, через 78 днів після урочистого відкриття початку будівництва, на підприємстві було прийнято перші машини із зерном нового врожаю.
 
Проектна потужність елеватора - 66 тис. тонн зерна. Потужність з одночасного приймання двох культур становлять до 6 тис. тонн на добу, в тому числі по сушці двох різних зернових культур одночасно - 2 тис. тонн на добу, а з сушіння ріпаку до 700 тонн. Загальна сума інвестицій, вкладених у цей проект, склала 65 млн грн.
 
- Вересень 2008 р. "НІБУЛОН", лишаючись вірним традиціям благодійництва, підготував для учнів 24-ої, 51-ої і 57-ої миколаївських шкіл подарунки до початку нового навчального року - новенькі комп`ютерні класи, інтерактивні дошки. А для учнів понад 70 підшефних шкіл у регіонах присутності компанії - набори спортивних м`ячів і електронну версію краєзнавчої книжки «Моє улюблене місто Миколаїв» на двох мовах - російською та англійською.
 
- Продовжується оновлення техніки в підрозділах компанії. Восени тракторний парк підприємства поповнився десятком новеньких "Кейсів" та дев`ятьма «Білорусами». За словами генерального директора компанії О.О. Вадатурського, у стратегічних планах компанії - повне оновлення тракторного парку в усіх філіях за 3-4 роки.
 
- Жовтень 2008 р. У с. Мутин Сумської області відкрито нову філію - «Присеймівська».
 
- Грудень 2008 р. Генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» О.О. Вадатурський відзначений дипломом "Людина року Миколаївщини-2007" в номінації «Благодійність» за впровадження в життя гуманітарних програм, надання матеріальної допомоги соціально-культурним установам області. 

- Компанія ТОВ СП «НІБУЛОН» відзначена дипломом переможця Першого загальноміського конкурсу «Благодійник року 2008» в номінації «Компанія - великий бізнес».

 2009
- Лютий 2009 р. Заступник генерального директора з торгівлі Андрій Вадатурський удостоєний звання «Людина року-2008» у номінації «Підприємництво».
 
- Березень 2009 р. ТОВ СП «НІБУЛОН» виграло тендер ООН на постачання продовольчого зерна на ринки Африки та Північної Кореї. Це перший випадок, коли українська компанія брала участь у подібному тендері.
 
- 30 березня ТОВ СП «НІБУЛОН» посіло перше місце у другому Національному морському рейтингу України в номінації «Темпи росту» серед приватних стивідорних компаній і друге місце в номінації «Абсолютний зріст».
 
- Квітень 2009 р. ТОВ СП «НІБУЛОН» почало реалізацію наймасштабнішого за 18 років діяльності компанії інвестиційного проекту, вартістю 150 млн доларів США. Проект включає будівництво елеваторів і річкових терміналів, будівництво несамохідних суден та буксирів.
 
- 2 квітня між ВАТ «Вадан Ярдс Океан» і ТОВ СП «НІБУЛОН» був підписаний Протокол про вступ в силу контрактів на будівництво 16-ти несамохідних суховантажних суден змішаного (річка-море) плавання для перевезення генеральних і насипних вантажів.
 
- 28 квітня завершено виконання плану оновлення сільськогосподарської техніки компанії в 2009 р., згідно з яким придбано 22 трактори і 6 зернозбиральних комбайнів фірми «CASE», 22 трактори «Білорусь», 10 культиваторів «LEMKEN», а також 6 обприскувачів «LEMKEN» і «Albatros».
 
- 01 червня 2009 р. Створено нові філії в Полтавській області - «Ромодан» (смт. Ромодан, Миргородський район) і «Глобинська» (м. Глобине, Глобинський район).
 
- 03 червня на ВАТ «Вадан Ярдс Океан» відбулася урочиста церемонія закладки перших чотирьох несамохідних суден у рамках реалізації інвестиційного проекту ТОВ СП «НІБУЛОН». Також керівники підприємств підписали Акт про постачання і початок різання сталі для виконання заводських замовлень № 159, 160, 161, 162 - для будівництва наступних чотирьох несамохідних суховантажних двотрюмних суден змішаного (річка - море) плавання для перевезення генеральних і сипучих вантажів.
 
- Липень-серпень 2009 р. У рамках інвестиційного проекту ТОВ СП «НІБУЛОН» розпочато будівництво перших трьох елеваторів і річкових терміналів. Нові комплекси з прийому, зберігання і відвантаження зернових та олійних культур розташовані в м. Глобине (Глобинський район, Полтавська область), в с. Ромодан (Миргородський район, Полтавська область) і в с. Вітове (Чигиринський район Черкаська область).
 
- Серпень 2009 р. У рамках реалізації інвестиційного проекту на воду було спущено перші 4 несамохідних судна змішаного типу (річка-море).
 
- 17 жовтня 2009 р. Третій Президент України В. А. Ющенко взяв участь в урочистому відкритті перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт в с. Вітове Чигиринського району Черкаської обл. Президент високо оцінив роботу колективу компанії «НІБУЛОН», яка в рекордно короткі терміни - всього 2 місяці! - створила високотехнічний сучасний комплекс, і назвав інвестиційний проект ТОВ СП «НІБУЛОН» «проектом хорошого настрою».
 
- 20 жовтня на заводі ВАТ «Вадан Ярдс Океан» відбувся спуск на воду наступних чотирьох несамохідних суден флоту ТОВ СП «НІБУЛОН».
 
- 30 жовтня 2009 р. в рамках реалізації інвестиційного проекту відбулося відкриття ще двох елеваторних комплексів по прийманню, зберіганню і відвантаженню зернових та олійних культур у м. Глобине та с. Ромодан Миргородського району Полтавської обл.
 
- Листопад 2009 р. Указом Президента України № 927/2009 від 13.11.2009 за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу України, досягнення високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства заступнику генерального директора компанії ТОВ СП «НІБУЛОН» А.О. Вадатурському присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства». Почесне звання «Заслужений економіст України» отримала головний бухгалтер компанії Шуліка С.О.
 
- 26 грудня 2009 р. у м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області відбувся урочистий захід, приурочений початку будівництва нового перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН».
 
- 30 грудня 2009 р. несамохідний флот "НІБУЛОНу" вже налічує 14 несамохідних суден.
 2010
- 12 лютого 2010 р. в Миколаєві на заводі ВАТ «Вадан Ярдс Океан» відбувся спуск на воду двох несамохідних суден змішаного (річка-море) плавання для ТОВ СП «НІБУЛОН». Дана подія ознаменувала завершення контракту на будівництво 16 несамохідних суден, який був підписаний керівництвом ТОВ СП «НІБУЛОН» та ВАТ «Вадан Ярдс Океан» 06 березня минулого року.
 
- 12 березня 2010 р. у смт Градизьк Глобинського району Полтавської області відбувся урочистий захід, приурочений початку будівництва нового перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН».
 
- 20 березня 2010 р. ТОВ СП «НІБУЛОН» перемогло в номінації «Інвестиція року» 14-ої загальнонаціональної програми «Людина року - 2009».
 
- 25 березня 2010 р. «НІБУЛОН» став лауреатом «Національного морського рейтингу» в 4-х номінаціях: «Відновлення флоту», «Золотий причал», «Абсолютне зростання», «Темпи зростання».
 
- 08 квітня 2010 р. було дано урочистий старт будівництву нового елеваторного комплексу для прийому зернових та олійних культур в смт Артемівка Чутівського району Полтавської області.
 
- 16 квітня в Миколаєві на заводі «Вадан Ярдс Океан» відбувся спуск на воду ще чотирьох нових несамохідних суден для компанії «НІБУЛОН» і був підписаний контракт на будівництво буксирів.
 
- 26 квітня 2010 буксир «Прибужанівський» з несамохідним судном відправився в перший похід річкою Дніпро для завантаження на терміналі філії «Вітове» ТОВ СП «НІБУЛОН» в Чигиринському районі Черкаської області.
 
- 30 квітня 2010 р. в м. Кам`янка-Дніпровська (Запорізька обл.) відбулося урочисте відкриття нового перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт.
 
- 1 червня 2010 р. було прийнято рішення про створення нової філії ТОВ СП «НІБУЛОН» «Мрія» в с. Сокіл Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.
 
- 25 червня 2010 р. компанія «НІБУЛОН» урочисто ввела в експлуатацію новий повністю автоматизований річковий термінал для зернових та олійних культур на р. Дніпро в смт Градизьк Глобинського району Полтавської області.
 
- 29 червня 2010 р. «НІБУЛОН» відкрив новий сучасний елеваторний комплекс для прийому зернових і олійних культур в смт Артемівка Чутівського району Полтавської області.
 
- 30 червня 2010 р. в Миколаєві на заводі ВАТ «Вадан Ярдс Океан» відбувся спуск на воду двох несамохідних суден змішаного (річка-море) плавання для ТОВ СП «НІБУЛОН» і закладка головного із серії 12-ти буксирів -штовхачів.
 
- 20 вересня 2010 року офіційна делегація Європейського Банку Реконструкції та Розвитку на чолі з директором від Європейської Комісії Вассілі Лелакісом відвідала перевантажувальний термінал "НІБУЛОНу".
 
- 21 вересня 2010 року на базі перевантажувального термінала компанії створено Миколаївську обласну організацію Героїв.
 
- 28 вересня 2010 року було дано урочистий старт будівництву нового річкового термінала для прийому зернових і олійних культур у м. Кременчук Полтавської області.
 
- 30 вересня 2010 року делегація Зернового ради США з робочим візитом відвідала перевантажувальний термінал компанії.
 
- 09 жовтня 2010 р. відкрито новий елеваторний комплекс для прийому зернових і олійних культур в с. Мар`янівка Гребінківського району Полтавської області.
 
- 19 жовтня 2010 р. відбулася урочиста церемонія закладки другого і третього з серії буксирів на замовлення ТОВ СП «НІБУЛОН» на суднобудівному заводі "Вадан Ярдс Океан» (м. Миколаїв).
 
- 20 жовтня 2010 р. урочисто був даний старт будівництву нового перевантажувального терміналу ТОВ СП «НІБЛОН» в м. Нова Одеса (Миколаївська область).
 
- 28 жовтня 2010 р. компанія «НІБУЛОН» (в особі генерального директора Олексія Вадатурського і заступника генерального директора з торгівлі Андрія Вадатурського) взяла участь у засіданні ЄБРР (м. Лондон, Великобританія), темою якого стала ситуація на ключових світових ринках зерна.
 
- 23-25 листопада 2010 р. відбувся українсько-єгипетський бізнес-форум, під головуванням Президента та Прем`єр-міністра Єгипту, Прем`єр-міністра України, за участю профільних міністерств та представників українського бізнесу, зокрема, Олексія Вадатурського. Під час форуму між компаніями «НІБУЛОН» і «Cairo Three A» (Єгипет) був підписаний меморандум про подальшу співпрацю і поставки до Єгипту української кукурудзи і пшениці в 2011 р.
 
- 9 грудня 2010 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування (м. Київ) відбулася презентація книги «Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України», видання якої стало можливим за активної фінансової допомоги компанії «НІУБЛОН». 

- 29 грудня 2010 р. було завершено будівництво перевантажувального терміналу компанії в м. Кременчук (Полтавська обл.), про що засвідчило підписання (державними контролюючими органами, керівниками всіх підрядних організацій, представниками «НІБУЛОНу») акта готовності закінчення будівництва.

 2011
Січень – Олексій Вадатурський, відповідно до рейтингу «ГVардія керівників-2010», складеного провідними вітчизняними експертами, визнаний кращим керівником в Україні в 2010 р.
 
24 березня 2011 року в м. Одеса відбулася урочиста церемонія нагородження переможців четвертого Національного морського рейтингу України за підсумками 2010 року. Олексій Вадатурський увійшов до п’ятірки переможців у номінації «Людина року 2010 на водному транспорті України». ТОВ СП «НІБУЛОН» стало єдиним лауреатом номінації «Золотий причал». Ще один визначний результат: перше місце нашої компанії в номінації «Відновлення флоту 2010».
 
Квітень 2011 року - завершено будівництво та введено в експлуатацію перевантажувальний термінал філії "Новоодеська" (Миколаївська область).
 
Травень 2011 року – компанія «НІБУЛОН» зайняла 192-е місце в «Рейтингу ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи», тим самим обігнавши інші сільськогосподарські підприємства України. Слід зазначити, що компанія потрапляє в "ТОП-500 рейтингу Deloitte" вже не в перший раз.
 
Травень 2011 року – за результатами рейтингу корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) Всеукраїнського рейтингового журналу «ГVардія» компанія «НІБУЛОН» стала кращою серед компаній агропромислового комплексу та 5-ою в секторі товарного виробництва.
 
12 травня 2011 року – компанія «НІБУЛОН» набула членства в Американській торговельній палаті в Україні.
 
31 травня 2011 року – на Миколаївському суднобудівному заводі «Океан» на воду було спущено перший з шести буксирів проекту POSS-115, «NIBULON-1». Будівництво серії цих суден було розпочато 30 червня 2010 року.
 
16 червня 2011 року – підприємства компанії «НІБУЛОН» відвідало керівництво ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». У складі делегації – Голова наглядової ради ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Франсуа Піншон, Голова Правління Філіп Гідез, Член Правління Лариса Бондарєва, Радник Правління з питань сільського господарства Жан-Жак Ерве.
 
Червень 2011 року – Олексій Вадатурський зайняв почесне четверте місце в загальнодержавному рейтингу «Найкращі топ-менеджери України. Тактика та стратегія», друге місце в галузевому рейтингу «ТОП-5. Агробізнес», які було опубліковано в журналі «Рейтинг ТОП-100».
 
26 липня 2011 року – підприємства компанії «НІБУЛОН» на Миколаївщині відвідав Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер.
 
26 серпня 2011 року – у смт Великі Коровинці Чуднівського району Житомирської області за участі голови Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Рижука відбулися урочистості з нагоди початку будівництва нового елеваторного комплексу філії «Тетерів» ТОВ СП «НІБУЛОН».
 
05 вересня 2011 – за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Данія в Україні, Грузії та Вірменії Мікаеля Борг-Хансена було дано старт будівництву нового елеваторного комплексу з приймання, зберігання і відвантаження зернових та олійних культур філії «Денихівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» (с. Денихівка Тетіївського району Київської області).
 
Вересень 2011 року – в рейтингу «ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи», яке проводять фахівці аудиторсько-консалтингової компанії Deloitte, ТОВ СП «НІБУЛОН» вже котрий рік поспіль стає лідером серед аграрних компаній України, цього року зміцнивши свої позиції в рейтингу (152 місце).
 
15 листопада 2011 року – у смт Великі Коровинці Чуднівського району Житомирської області відбулось урочисте відкриття філії «Тетерів».
 
01 грудня 2011 року – відбулися урочистості з нагоди відкриття сучасного елеваторного комплексу філії «Денихівська».
 
05 грудня 2011 року – компанія відствяткувала своє 20-річчя!
 
Грудень 2011 року – за результатами рейтингового проекту «ГVардія»: Рейтинг найуспішніших керівників. Україна» Олексій Вадатурський третій рік поспіль став переможцем у галузевому рейтингу серед керівників сільськогосподарських компаній. 

16 грудня  2011 року – на воду спущено  третій буксир компанії «НІБУЛОН» проекту POSS-115.

 2012
25 лютого 2012 року – в обласному Палаці культури відбулась церемонія вшанування лауреатів шістнадцятої загальноміської програми «Городянин року – 2011». Звання «Городянин року-2011» в номінації «Будівництво» та почесне звання «Городянин року» отримав заступник генерального директора з будівництва ТОВ СП «НІБУЛОН» Сергій Васильович Беседін.
 
19 березня 2012 року – відбулось засідання обласної рейтингової комісії по визначенню переможців першого туру Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків - 2011". Компанія «НІБУЛОН» стала переможцем Першого туру Рейтингу та номінантом до другого туру в номінації "Сумлінний платник податків у аграрній галузі" за категорією «Великі підприємства».
 
23 березня 2012 року – в м. Одеса відбулась урочиста церемонія нагородження переможців 5-го Національного морського рейтингу України за підсумками 2011 року. Генерального директора компанії «НІБУЛОН» Олексія Вадатурського експерти відзначили 4-м місцем у номінації "ЛЮДИНА РОКУ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ". Компанія "НІБУЛОН" вже другий рік поспіль стала Єдиним лауреатом номінації "ЗОЛОТИЙ ПРИЧАЛ" та переможцем у номінації  "ОНОВЛЕННЯ ФЛОТУ". Окрім того, компанія зайняла 5-те місце у номінації "ЕКСПЕДИТОР РОКУ". Серед найважливіших подій 2011 р. у водному транспорті експерти також назвали роботу компанії "НІБУЛОН" з розвитку річкової транспортної інфраструктури.
 
03 квітня 2012 року – у смт Козацьке Бериславського району Херсонської області розпочато зведення сучасного високотехнологічного підприємства – перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт філії «Козацька». Будівництво стало першим етапом реалізації інвестиційного проекту в Херсонському регіоні.
 
11 квітня 2012 року – відбувся старт будівництва першого на Київщині річкового перевантажувального термінала компанії філії «Переяславська» в с. Чирське (Переяслав-Хмельницький район).
 
05 липня 2012 року - відбулися урочистості з нагоди введення в експлуатацію перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт філії «Козацька».
 
25 липня 2012 року - у рамках першого офіційного візиту до Миколаєва, перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» відвідав Директор Світового Банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан.
 
26 липня 2012 року - відбулося урочисте введення в експлуатацію перевантажувального термінала філії «Переяславська» (Київська область) ТОВ СП «НІБУЛОН».
 
12 серпня – за результатами конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію протягом 2011 року, у номінації «Об`єкти сільського будівництва» переможцем визначено комплекс з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур філії «Тетерів» ТОВ СП «НІБУЛОН».
 
26 вересня – офіційна делегація ЄБРР відвідала компанію «НІБУЛОН», завітавши до елеваторного комплексу філії «Глобинська» (Полтавська обл.).
 
25 жовтня – Олексій Вадатурський став переможцем Національного транспортного рейтингу «Людина року на транспорті» у номінаціях «Краще підприємство України» та «Будівництво гідротехнічних споруд».
 
05 грудня – компанія відсвяткувала свою 21-шу річницю.
 
06 грудня – на суднобудівному заводі «SNC» (м. Констанца, Румунія) відбулася закладка кіля плавучого крана «Святий Миколай».
 
10 грудня – генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський та директор представництва ЄБРР в Україні Андре Куусвек підписали кредитну угоду про виділення сільгосппідприємству синдикованого кредиту на 125 млн доларів США.
2013
23 лютого – в рамках сімнадцятої загальноміської програми «Городянин року — 2012», у номінації «Благодійність» почесне звання «Городянин року» отримала заступник генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» з персоналу Лариса Бурик.
 
28 березня – в рамках 6-го Національного морського рейтингу України, компанія «НІБУЛОН» стала лауреатом в кількох номінаціях, зокрема, «Людина року на водному транспорті», «Новий термінал», «Абсолютний ріст». Вже третій рік поспіль «НІБУЛОН» стає єдиним лауреатом номінації «Золотий причал».
 
23 травня – в рамках Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2012» компанія «НІБУЛОН» здобула перемогу серед великих підприємств аграрної галузі.
 
26 липня - на румунському суднобудівному заводі «Santierul Naval Constanta» (SNC) (м. Констанца) відбулася урочиста церемонія «хрещення» найбільшого і технологічно сучасного плавучого перевантажувального крана в Чорноморському та Середземноморському басейнах «Святий Миколай».
 
5 грудня – вперше за історію незалежної України аграрне підприємство, компанія «НІБУЛОН», на власній суднобудівній верфі, суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН», розпочало самостійне будівництво власного флоту - буксирів проекту POSS-115 «NIBULON-5» та «NIBULON-6».
 
5 грудня - компанія відсвяткувала свою 22-гу річницю.
2014

10 червня - відбувся робочий спуск на воду першого замовлення суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» – буксира «NIBULON-5» проекту POSS-115.

21 серпня - під головуванням Президента України Петра Порошенка, на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» спущено на воду буксир «NIBULON-6», введено в експлуатацію буксир «NIBULON-5» та закладено перші три буксири проекту 121.

13 жовтня - у ТОВ СП «НІБУЛОН» відбулося подвійне свято: введення в експлуатацію буксира проекту POSS-115 «NIBULON-6», а також відвідування Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» нашої компанії.

17 жовтня - в рамках робочої поїздки у Полтавську область Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав філію "Решетилівська" ТОВ СП "НІБУЛОН".

24 листопада - у рамках V Українського зернового конгресу на перевантажувальному терміналі філії «Переяславська» ТОВ СП «НІБУЛОН» відбувся виїзний круглий стіл з питань зернової логістики, на якому було обговорено проблемні питання логістики та сертифікації зернових вантажів.

5 грудня - компанія відсвяткувала свою 23-ю річницю.

Наприкінці 2014 року завершено перший етап будівництва перевантажувального термінала у Запорізькій області (с. Біленьке). Фінішувало будівництво вантажного причалу термінала.

2015

3 лютого – елеватор філії «Решетилівська» у Полтавській області (с. Жовтневе) прийняв перший мільйон тонн зерна з початку свого існування – з листопада 2006 року.

16 лютого – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» розпочалось будівництво трьох несамохідних суден проекту NBL-91.

28 лютого – в рамках Миколаївської загальноміської програми «Городянин року» за підсумками 2014 року переможцями стали Герой України, генеральний директор компанії Олексій Вадатурський (номінація «Допомога українській армії») та заступник генерального директора з будівництва, експлуатації флоту і безпеки судноплавства Андрій Волік (номінація «Промисловість і транспорт»).

5 березня – перевантажувальний термінал філії «Переяславська» (Київська область) відвідали представники Продовольчої і Сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

19 березня – перші мільйони зерна прийняли елеваторний комплекс філії «Решетилівська» (Полтавська область) та елеватор філії «Золотоніська» (Черкаська область).

24-25 березня – генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський взяв участь у роботі Україно-американського аграрного конгрессу, що пройшов у США з метою пошуку шляхів реалізації агропотенціалу України.

26 березня – в місті Одесі було відзначено переможців восьмого Національного морського рейтингу України. Організатори заходу − журнал «Порти України» та інформаційно-аналітичний центр «BlackSeaTrans». «НІБУЛОН» став лауреатом у номінаціях «Золотий причал 2014» та «Відновлення флоту 2014».

23-28 квітня – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН», в присутності колективу компанії, на воду спущено перші два буксири проекту 121 – «Козацький» та «Переяславський».

16 червня – під час поїздки до Європи генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський зустрівся з власником і головою наглядової ради компанії «Souffletgroup» Мішелем Суффле.

Червень 2015 року – після успішного проходження швартовних та ходових випробувань, відбулося введення в експлуатацію трьох буксирів проекту 121: «Кременчуцький» «Козацький» та «Переяславський».

6 липня – підприємства компанії «НІБУЛОН» відвідав Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

31 липня – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск на воду першого несамохідного судна проекту NBL-91.

21 серпняна перевантажувальному терміналі компанії «НІБУЛОН» в Переяслав-Хмельницькому відбулась нарада Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, міністрів агрополітики Олексія Павленка та інфраструктури Андрія Пивоварського, а також представників «Укрзалізниці», Держгеокадастра, Мін'юсту, ключових агрокомпаній – експортерів та виробників зернової продукції.

29 вересня – у філії «Снігурівська» компанії «НІБУЛОН» відбулося урочисте вручення ключів від восьми новітніх тракторів Fendt-936 кращим механізаторам підприємства.

16 жовтня – Президент України Петро Порошенко відвідав суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН», де взяв участь в низці історичних подій для Миколаївщини.

22 жовтня – власними силами, починаючи із с. Сапетня Миколаївського району компанія «НІБУЛОН» розпочала днопоглиблення ключової водної магістралі Миколаївщини!

23 жовтня – в с. Бузьке (Вознесенський район, Миколаївська область) відбулася урочиста закладка нового перевантажувального термінала компанії «НІБУЛОН» філії «Прибужанівська».

3 грудня 2015 року – в рамках візиту до України, компанію «НІБУЛОН» відвідала місія з торговельної логістики Групи Світового банку.

2016

19 травня - на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск на воду першого із восьми несамохідних суден проекту В2000, призначених для експлуатації на Південному Бузі.

3 липня – введено в експлуатацію новий високотехнологічний перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» філії «Вознесенська», будівництво якого тривало лише 100 днів.

24 серпня – вантажний флот компанії здійснив перший рейс до м. Вознесенська Миколаївської області.

31 серпня – на суднобудівному заводі було спущено четверте (останнє із серії) несамохідне судно проекту NBL-91.

30 вересня –  у м. Гола Пристань Херсонської області урочисто було дано старт реалізації інвестиційного проекту компанії «НІБУЛОН» з будівництва об’єкта транспортної інфраструктури «Перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий та морський транспорт».

16 листопада – здійснено перший рейс пасажирського судна «НІБУЛОН Експрес» з миколаївськими обласними очільниками, а також миколаївським, черкаським, вознесенським та новоодеським міськими головами.

19 грудня – в Брюсселі в будівлі Європейської комісії відбулось підписання угоди про виділення Європейським інвестиційний банком 71 млн євро компанії «НІБУЛОН» на розвиток та модернізацію логістичної інфраструктури в Україні.

2017

Лютий 2017 р. – керівництвом компанії «НІБУЛОН» було прийнято рішення про відкриття постійного представництва в Києві.

Березень 2017 р. –  на філіях «Голопристанська» (Херсонська область) та «Хортиця» (Запорізька область) розпочались загальнобудівельні роботи.

6 квітня – на миколаївському суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся урочистий спуск на воду першого із серії буксира проекту 121М «Юрій Макаров».

6 квітня – у с. Біленькому (Запорізька обл.) був урочисто введений в експлуатацію сучасний комплекс очисних споруд, який компанія «НІБУЛОН» добудувала, попередньо оновивши проект, за власні кошти.

13-14 травня – компанія «НІБУЛОН» запустила регулярні пасажирські перевезення за маршрутами «Вознесенськ – Ковалівка – Нова Одеса – Миколаїв» та «Нова Каховка – Херсон – Гола Пристань».

24 травня – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбулося урочисте відкриття ХХІІІ Міжнародної виставки «Суднобудування-2017» та ХV спеціалізованої виставки «Водний транспорт», а також круглий стіл щодо розвитку внутрішніх водних шляхів України. Окрім того, в цей день було введено в експлуатацію автоматичну лінію очищення і ґрунтування металопрокату та цех металообробки з машинами плазмової і газової різки суднобудівного заводу компанії, а також спущено на воду другий буксир проекту 121М «Анатолій Ганькевич».

13 червня – перше судно на підводних крилах причалило до Кінбурнської коси. Таким чином, дві області – Миколаївська і Херсонська – заявили про початок регулярних пасажирських рейсів на «ракетах» на цю унікальну смужку суші між морем і лиманом.

14 червня – відкриття перевантажувального термінала для зернових та олійних культур філії «Хортиця» (с. Біленьке, Запорізька область) за участі Прем’єр-міністра України В. Гройсмана  та підписання кредитної угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією на загальну суму 100 мільйонів доларів США.

17 червня – на філії «Голопристанська», що на Херсонщині, відбулося підписання угоди про співпрацю між місцевими фермерами, компанією «НІБУЛОН», торговельною мережею «Сільпо» і компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.» за підтримки Агентства США з міжнародної допомоги USAID.

23 червня – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся урочистий спуск на воду буксира модернізованого проекту 121М «Нодарі Чантурія».

1 липня – відкриття регулярних рейсів пасажирських суден «НІБУЛОН Експрес» на Кінбурнську косу.

14 липня – у м. Гола Пристань Херсонської області відбулося урочисте відкриття нового перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт та підписання кредитної угоди на загальну суму 90 млн доларів США з Європейським банком реконструкції та розвитку.

18 липня – компанія придбала 60 нових тягачів, 30 з яких – автомобілі Volvo, інші – Mercedes і Scania.

Липень 2017 – «НІБУЛОН» долучився до Всеукраїнської мережі доброчесності.

30 липня – від причалу філії «Голопристанська» (Херсонська область) до Києва, вперше за останні 14 років, відчалило несамохідне судно, завантажене першою партією кавунів, зібраних херсонськими фермерськими господарствами.

1 серпня – в ході урочистого прийому з нагоди Дня Незалежності Швейцарії  Гійом Шойрер оголосив про те, що він від імені Посольства Швейцарії в Україні та Республіці Молдова гордий відзначити Героя України Олексія Вадатурського нагородою на честь Вільгельма Телля за великий внесок у розбудову України, а також у зміцнення відносин між Україною і Швейцарією.

17 серпня – Прем’єр-міністр України В. Гройсман відвідав суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» та перевантажувальний термінал компанії, де відбулася зустріч із представниками бізнесу області.

8 вересня – відбувся спуск на воду восьмого (останнього із серії) несамохідного судна проекту В2000, що призначене для експлуатації на річці Південний Буг.

17 вересня – відбувся спуск унікального самохідного надпотужного днопоглиблювального судна проекту СДС-15 з символічною назвою «МИКОЛАЇВЕЦЬ».

27 вересня – в рамках візиту до України Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку в повному складі відвідала філію «Градизьк».

29 вересня – у ході Х ювілейного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» відбулося підписання меморандуму про співробітництво та партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією, Гомельським обласним виконавчим комітетом та компанією «НІБУЛОН».

12 жовтня – «НІБУЛОН» презентував інвестиційний проект із вдосконалення аграрної логістики Запорізької області під час ІІ Міжнародного інвестиційного форуму інтеграції та кооперації територіальних громад і бізнесу «InCo Forum-2017», що проходив у Запоріжжі. 

2018

15 лютого – Європейський банк реконструкції та розвитку і лідер аграрного ринку України ТОВ СП «НІБУЛОН» підписали угоду про надання фінансування на суму 50 млн доларів США для продовження реалізації національного проекту з відродження вантажного судноплавства Дніпром та Південним Бугом, а також розвитку аграрної логістики.

3 березня – з реконструйованого сліпу заводу «НІБУЛОН» на воду було спущено перше несамохідне 100-метрове судно проекту В5000.

14 березня – «НІБУЛОН» видав суднобудівникам перші свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації; тепер компанія «НІБУЛОН» відображається в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності та має можливість замовляти і видавати випускникам документи про професійно-технічну освіту державного зразка.

4 квітня – самохідне надпотужне днопоглиблювальне судно проекту СДС-15 «Миколаївець» завершило виконання чергового етапу днопоглиблювальних робіт на Костянтинівському перекаті (найбільшому лімітуючому перекаті Південного Бугу) на ділянці від м. Вознесенськ до м. Миколаїв.

20 квітня – «НІБУЛОН» транспортував перший мільйон тонн вантажів річкою Південний Буг.

15 травня – компанія «НІБУЛОН» розпочала новий сезон регулярних пасажирських перевезень водним транспортом, який складається вже з чотирьох суден на підводних крилах.

23 травня – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» за участю Президента України Петра Порошенка відбулося урочисте відкриття ХХІV  Міжнародної виставки «Суднобудування-2018» та ХVІ спеціалізованої виставки «Водний транспорт». Окрім цього, у рамках виставкових заходів було урочисто спущено на воду інноваційний буксир проекту Т3500, закладено відразу два нових судна – 140-метровий самохідний перевантажувач проекту П-140 і буксир проекту РОSS-115, відкрито новий збірно-секційний цех, реконструйований сліп та будівлю управління  підйомно-спусковими і стапельними коліями на суднобудівно-судноремонтному заводі. Також у цей день було введено в експлуатацію новий елеваторний комплекс з перевалки зернових та олійних культур у складі перевантажувального термінала у Миколаєві ємністю близько 43 тис. тонн та реконструйований причал довжиною в 222 м, будівництво яких проходило за підтримки Міжнародної фінансової корпорації.  

Травень – ЄБРР визнав компанію «НІБУЛОН» бронзовим призером у категорії «Екологічні і соціальні інновації» з інвестиційною програмою щодо розширення та модернізації зернової логістичної інфраструктури шляхом подальшого розвитку перевезень зерна внутрішніми водними шляхами.

1 червня – «НІБУЛОН» запустив регулярні пасажирські перевезення за маршрутом Очаків – Кінбурнська коса. Для реалізації цього маршруту в Очакові було встановлено плавучий причал компанії довжиною близько 100 м.

10 липня – ING Bank N.V. (ING), як уповноважений лід-організатор та організатор синдикованого кредиту, та синдикат європейських комерційних банків і ЄБРР  підписали угоду про надання «НІБУЛОНу» синдикованого кредиту в розмірі 80 млн дол. США.

Липень – введено в експлуатацію перший паливозаправний пункт для власного користування на території філії «Кременчуцька» (Полтавська обл.).

30 серпня – компанія «НІБУЛОН» завершила роботи з розчищення Молочного лиману, що розташований на території Приазовського національного природного парку в Запорізькій області, й забезпечила прохід десяткам тисяч піленгасів до Азовського моря, врятувавши їх від загибелі, а область від екологічного лиха.

11 вересня – «НІБУЛОН» став переможцем регіонального туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків».

24 вересня – суднобудівники компанії ввели в експлуатацію перший універсальний буксир проекту Т3500.

27 вересня – відкрито новий лабораторний корпус у приміщенні реконструйованої інженерної будівлі, основне завдання якого – аналіз продукції, що приймається із залізничного, водного транспорту та відвантажується на експорт, а також контроль процесів сушіння та очищення зерна (перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних культур у Миколаєві).

12 жовтня – генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський і голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль дали старт будівництву нового потужного перевантажувального термінала в с. Тернівка Вільнянського р-ну Запорізької обл.  за допомогою прямого телевізійного включення з будівельного майданчика в ході ІІІ Міжнародного форуму Інтеграції та кооперації «InCo Forum  2018».

25 жовтня – компанія «НІБУЛОН» зайнялася прийманням, очищенням, сушінням та зберіганням рису.

Листопад – кранове господарство суднобудівного заводу «НІБУЛОН» поповнилося новим потужним краном німецької фірми Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH, який став невід’ємною з’єднувальною ланкою між новим збірно-секційним цехом заводу і стапельним майданчиком.

Листопад – на території філії «Кременчуцька» (Полтавська обл.) введено в експлуатацію три зерносховища загальною ємністю 20 тис. тонн, у результаті чого загальний обсяг зберігання сільгосппродукції на філії становить близько 90 тис. тонн.

Грудень – «НІБУЛОН» починає працювати над реалізацією нового комплексного проекту в гирлі Дніпро-Бузького лиману, базою для цього проекту виступить Очаківський рибоконсервний комбінат.

Грудень – на суднобудівному заводі «НІБУЛОН» введено в експлуатацію нові склади:  ізоляційного  обладнання (звукова, протипожежна ізоляція суден тощо) та  лакофарбових матеріалів, реконструкція яких проходила за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

2019

26 січня –  відбувся спуск на воду третього із чотирьох запланованих виробничою програмою лінійних буксирів проєкту POSS-115, основним призначенням яких є проведення караванів несамохідних суден по Дніпру та БДЛК.

Лютий – «НІБУЛОН» розпочав будівництво паливозаправного пункту на території філії «Сватівська» (Луганська обл.), що став вже другим комплексом компанії для власного користування і забезпечення потреб у нафтопродуктах.

4 березня – ССЗ «НІБУЛОН» спустив на воду вже четвертий лінійний буксир проєкту POSS-115, що є завершальним із чергової серії суднобудівних замовлень цього проєкту, передбачених виробничою програмою на 2018-2019 рр.

Березень – розпочато активну фазу будівництва перевантажувального термінала у с. Тернівка Вільнянського району Запорізької області, урочистий старт чого було дано за допомогою прямого телевізійного включення з будівельного майданчика в ході ІІІ Міжнародного форуму Інтеграції та кооперації «InCo Forum 2018» 12 жовтня 2018 року.

11 квітня – «НІБУЛОН» провів зариблення річки Дніпро в районі будівництва перевантажувального термінала компанії у с. Тернівка Вільнянського району Запорізької обл.

Квітень - «НІБУЛОН» визнано «Найпривабливішим роботодавцем України в галузі сільського господарства 2019 року» за результатами міжнародного дослідження Randstad Employer Brand Research.

18 травня – на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск унікального перевантажувача NIBULON MAX пр. П-140, що є найдовшим замовленням в історії підприємства та абсолютно новим вищим рівнем суднобудівних потужностей компанії, а також будівництво і проєктування нових замовлень.

Червень – завершено будівництво другого паливозаправного пункту для власного користування у м. Сватове Луганської області.

2 липня – урочисто введено в експлуатацію новий високотехнологічний перевантажувальний термінал у с. Тернівка Вільнянського району Запорізької області, що став вже третім підприємством компанії на Запоріжжі.

  З дня заснування ТОВ СП "НІБУЛОН" очолює генеральний директор, Герой України Олексій Вадатурський.

 

 

Прочитали: [74010]