За критеріями розподілу суб`єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими Постановою КМУ від 19 березня 2008 р. № 212, ТОВ СП «НІБУЛОН» відноситься до суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику і підлягає контролю з боку державних контролюючих органів (територіальних екологічних інспекцій) не рідше одного разу на рік.

Перевірки здійснюються за переліком основних питань, що затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 04.03.2008 № 108:

контроль за використанням і охороною земель та за поводженням з придатними до використання пестицидами і агрохімікатами;

контроль за використанням та охороною надр;

контроль за поводженням з відходами, небезпечними хімічними речовинами, непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами;

контроль за охороною і використанням вод та відтворенням водних ресурсів;

контроль за охороною атмосферного повітря;

контроль за охороною, використанням та відтворенням тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів);

контроль за охороною, захистом, використанням, відтворенням лісів та інших рослинних ресурсів;

контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

контроль за утриманням зелених насаджень у населених пунктах України;

радіаційна безпека та екологічний контроль при переміщенні вантажів;

інструментально-лабораторний контроль.

За 2011 рік ТОВ СП «НІБУЛОН» як суб’єкт господарювання перевірялось по 32 підрозділах:

державними екологічними інспекціями - 19 підрозділів;

районними санітарно-епідеміологічними службами - 7 підрозділів;

Миколаївським регіональним управлінням водних ресурсів - 6 підрозділів.

Прочитали: [3348]

© 2019 ТОВ СП НІБУЛОН