Промислова безпека і охорона здоров’я

Пріоритет – життя і здоров’я нібулонівців

ТОВ СП «НІБУЛОН» сьогодні – один з найбільших вітчизняних сільгосптоваровиробників, інвесторів і експортерів, один з лідерів вітчизняного аграрного ринку. «НІБУЛОН» – ровесник незалежності України. На шляху свого розвитку на засадах чесного бізнесу – прозорості, соціальної відповідальності – компанія випереджає темпи розвитку країни. Щоб донести до суспільства і влади фундаментальні принципи своєї діяльності, компанія проводить соціально вагому політику, у тому числі і в сфері охорони праці. Адже аграрії – це та суспільна когорта людей, важливість якої для нації і для кожного українця важко переоцінити. Тому турбота про людей – головне у діяльності компанії «НІБУЛОН» як одного з фундаторів вітчизняного соціально-відповідального бізнесу.

Політика «НІБУЛОНу» в галузі охорони праці базується на принципах пріоритетності життя і здоров’я працівників відносно до результатів виробничої діяльності підприємства та комплексному розв’язанні проблемних завдань з охорони праці. Тому в компанії реалізується комплекс заходів щодо запобігання випадкам травматизму і професійним захворюванням організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного, соціально-економічного, правового і лікувально-профілактичного характеру. Щороку розробляються та удосконалюються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам на ТОВ СП «НІБУЛОН».

Серед організаційних заходів, зокрема, важливе місце займає раціональна організація праці, чергування робочого часу і відпочинку. У комплексі заходів санітарно-гігієнічного характеру – створення нормальних метеорологічних умов виробничого середовища, достатнього освітлення робочих місць і зон, зменшення рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, інших шкідливих факторів, заміна шкідливих речовин на менш шкідливі. У соціальному аспекті – всі працівники підприємства застраховані від нещасних випадків і професійних захворювань. При потребі, працівники за станом здоров’я переводяться на легшу роботу.

Витрати на охорону праці підприємства за 2014 рік становили суму у півтора рази більшу, ніж встановлено чинним законодавством України, вони сягають понад 1 млн 700 тис. гривень.

Щорічно на підприємстві організовується навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. За 2014 рік пройшли навчання з питань охорони праці понад 1500 працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки (у т.ч. електрозварювальні і газополум’яні роботи, газонебезпечні роботи, обслуговування агрегатів, що працюють на газу, обробка деревини вогнезахисними сумішами і речовинами, роботи на висоті та ін.). Керівники структурних підрозділів, спеціалісти з охорони праці, а також інші посадові особи підприємства періодично (1 раз на 3 роки) проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці у навчально-методичних центрах Держгірпромнагляду України та на підприємстві.

Важлива складова цієї роботи – часткове або повне технічне опосвідчення вантажопідіймальних машин та механізмів, ліфтів, пожежного підйомника, суднонавантажувальних труб, посудин, що працюють під тиском, тощо. У 2014 році на ці види роботи було витрачено майже 120 тис. грн.

Проводяться також роботи щодо проведення експертиз проектної документації на відповідність НПА з охорони праці. За 2014 рік проведено 1 експертизу та отримано 1 експертний висновок (заміна газових пальників зерносушарок «MATHEWS»).

У цілому по підприємству за 2014 рік отримано 37 висновків експертизи, у т.ч. за результатами експертного обстеження з метою отримання дозволу, та за результатами проведення ЧТО або ПТО обладнання. Всього отримано 21 дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а саме: по філіях «Артемівська», «Градизьк», «Мар’янівська», «Новоодеська», «Кременчуцька», «Чигирин» (роботи, обладнання); «ДП «Лідієвське», «Мрія», «Троїцька» (автокрани, вантажопідіймальні механізми); «Південний Буг» (пестициди); суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» (експлуатація вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском, а також налагодження, ремонт, технічне обслуговування вантажопідіймальних механізмів – 10 одиниць); ВТЛ, ХТЛ ТОВ СП «НІБУЛОН» (застосування шкідливих небезпечних речовин (хімічні речовини), ТОВ СП «НІБУЛОН» (виконання верхолазних робіт). На проведення цих робіт виділено понад 107 тис. грн.

Також проведено роботу щодо експертизи імпортного устаткування на відповідність його нормативно-правовим актам з охорони праці, що діють на території України (навантажувачі фронтальні VOLVO).

Турбота компанії про здоров’я працівників

Щорічно на підприємстві проводяться медичні огляди працівників, які працюють у шкідливих чи небезпечних умовах праці, осіб віком до 21 року та водіїв автотранспортних засобів. У цілому у 2014 році пройшли медичний огляд понад 1,5 тис. працівників. Проводилася, зокрема, підготовча робота щодо організації у 2015 р. флюорографічного обстеження працівників ЦАУ, перевантажувального термінала, судноплавної компанії, ССЗ «НІБУЛОН» без відриву від виробництва. Витрати підприємства за 2014 рік на проведення періодичних медичних оглядів склали понад 178 тис. грн.

Працівники, зайняті на роботах з тяжкими і шкідливими умовами праці, забезпечувались безоплатним лікувально-профілактичним харчуванням. Як і в попередні роки, працівники підприємства направлялись на санаторно-курортне оздоровлення.

З метою своєчасного надання медичної допомоги при одержанні травм у результаті нещасних випадків систематично проводиться моніторинг терміну дії і наявності на робочих місцях медпрепаратів та аптечок першої медичної допомоги, які регулярно доукомплектовуються необхідними медикаментами.

На перевантажувальному терміналі в м. Миколаєві почав працювати пункт охорони здоров’я, де є можливість надати невідкладну медичну допомогу. Він оснащений і забезпечений всім необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами та медпрепаратами. У розпорядженні медичних працівників, зокрема, є механічний тонометр, бактерицидний опромінювач, медичні ноші, стетоскоп, шини для кінцівок, хірургічні скальпелі – весь набір препаратів, необхідний для надання першої медичної допомоги. Роботу медпункту забезпечують медичні фахівці з високим професійним рівнем.

У центрі уваги – безпека на робочому місці

Важливий напрям у цій роботі – комплексна оцінка факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці. Тому на підприємстві систематично проводиться робота з атестації робочих місць за умовами праці.

У комплексі заходів, відповідно до вимог нормативних документів, – вступні інструктажі з питань охорони праці з особами, які приймаються на роботу, а також з працівниками підрядних організацій, що виконують роботи на замовлення ТОВ СП «НІБУЛОН». Тільки на терміналі з перевантаження зернових та олійних культур (м. Миколаїв), у судноплавній компанії, на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» та у центральному апараті управління у 2014 році було проведено понад 700 вступних інструктажів.

З метою захисту працівників від дії шкідливих факторів та запобігання нещасним випадкам на підприємстві, компанія регулярно забезпечує та оновлює спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту своїх працівників.

У сфері протипожежної безпеки, відповідно до отриманої ліцензії АГ № 595005 на проведення робіт протипожежного призначення, проводиться лабораторна перевірка технічного стану пристроїв блискавкозахисту, а у разі потреби – поточний ремонт та поновлення паспортів блискавкозахисту. Протягом 2014 року фахівці склали відповідні акти, протоколи перевірки блискавкозахисту, вимірювання опору ізоляції електромережі більше ніж 373 споруд, будівель на 39 філіях та елеваторах підприємства. Крім того, у 2014 році розроблено проект, наразі проводиться улаштування блискавкозахисту на ССЗ «НІБУЛОН». Загальна сума проектних робіт та актів перевірки блискавкозахисту складає 220 тис. гривень.

У комплексі робіт з вогнезахисту протягом 2014 року фахівці розробили 7 проектів. Загальна площа оброблених, прийнятих за актами виконаних робіт конструкцій складає 8 218 кв.м на загальну суму 185 тис. гривень.

Протягом року відремонтовано, перезаряджено, проведено повірку 3121 вогнегасника на суму 205,542 тис. грн, також закуплено нових засобів пожежогасіння на суму 96,257 тис. грн.

Аби запобігти аварійним ситуаціям і аваріям у газовому господарстві, теж виконано комплекс заходів, включаючи систему технічного обслуговування і ремонту, які забезпечують користування системою газопостачання у справному стані і з дотриманням вимог, визначених «Правилами безпеки систем газопостачання України». На кожному елеваторному комплексі та перевантажувальному терміналі для 60 працівників газових служб провели навчання з питань безпечного виконання газонебезпечних робіт.

В організації промислової безпеки дрібниць немає. Тому для захисту здоров`я працівників на робочому місці, а також з метою попередження працівників про наявність/ виникнення на робочому місці ризику чи небезпеки, встановлюються відповідні знаки, які забороняють небезпечні дії, або вказують, як їх уникнути. Аби попередити дорожньо-транспортні пригоди, для належної організації дорожнього руху на територіях структурних підрозділів підприємства встановлюються знаки дорожнього руху. 

Власне – натуральне, смачне і корисне

Важливим за соціальною значимістю є підхід керівництва компанії до організації забезпечення повноцінного та якісного харчування працівників. Кожен підрозділ забезпечений екологічно чистою продукцією, вирощеною в підсобних господарствах із застосуванням передових технологій та без хімічних добавок. Компанія має власний м’ясопереробний цех з виробництва ковбасних виробів, вся продукція виробляється під власною торговою маркою «Бистрицькі ковбаси». М’ясна продукція власного виробництва виготовляється виключно з натуральних продуктів, без використання харчових добавок, консервантів, підсилювачів смаку і т.д.

Крім того, що процес виробництва ковбас знаходиться під постійним контролем незалежного, об’єктивного контролера – лікаря державної ветеринарної служби (для нього обладнано два робочих столи), кожні 10 днів продукцію перевіряють спеціалісти лабораторії Житомирської обласної санепідемстанції та Ружинської лабораторії ветеринарної медицини. Щокварталу ковбаси перевіряються на вміст токсичних речовин.

Україні – славу світової житниці

В Україні завжди шанували людей, які вирощують хліб. У наш стрімкий час роль аграрного сектору не тільки не послабилась, а навпаки, істотно зросла. Зростаючі потреби в якісних продуктах харчування, небезпека виникнення на планеті продовольчої кризи та інші глобальні виклики змусили світову спільноту звернути увагу на інвестиційну привабливість України та її продовольчий потенціал.

Ми горді з того, що годуємо високоякісним українським зерном значну кількість людей в усьому світі. «НІБУЛОН» є обличчям України на світовому зерновому ринку, тому керівництво компанії вживає всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким недолікам у роботі підприємства, бо переконане, що Україна має величезний потенціал, а українці заслуговують на краще життя. Головне робити людям добро, аби своїми вчинками та діяльністю полегшити людям життя.

Прочитали: [16391]