Екологічна політика

Мета діяльності підприємства – випуск конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам ринку та є екологічно чистою та безпечною для вживання людиною, що можна досягти тільки на основі розвитку, модернізації виробництва і підвищення рівня його екологічної безпеки.

Екологічна політика підприємства спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництв. Керівництво і персонал підприємства повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним впливом на довкілля.

Всі новозбудовані об’єкти ТОВ СП «НІБУЛОН» пройшли державну екологічну експертизу, основна мета якої, заборонити реалізацію проектів, які становлять підвищену екологічну небезпеку. За цієї мети на підприємстві постійно досліджуються наявні виробничі процеси для оцінки їх впливу на природне середовище та впровадження  сучасних екологічно безпечних технологій.

Захист атмосферного повітря від забруднення:

 • Застосування закритої технології транспортування зернових вантажів.
 • Встановлення мереж аспірації забрудненого повітря з очищенням на пилоочисному обладнанні.
 • Використання пилоочисних установок вищого світового рівня (виробництва Данії, Німеччини).
 • Використання енергозберігаючих технологій  - зерносушарок (виробництва США).
 • Транспортування зернових вантажів водним транспортом вплине на зменшення вантажопотоку по автомагістралям, що позитивно позначиться на стані атмосферного повітря.
 • Благоустрій та озеленення території підприємства, міст та сіл.

Захист водних ресурсів від забруднення:

 • Перехід на використання безфосфатних миючих засобів.
 • Впровадження сучасного світового досвіду при будівництві флоту для транспортування зернових вантажів.
 • Застосування технологій найвищого світового рівня для очищення господарсько-побутових і дощових стічних вод.
 • Додержання режиму санітарної охорони підземних вод, що використовуються для водопостачання.

Захист здоров’я людини:

 • Контроль продукції, що випускається, за показниками безпечності для здоров’я.
 • Доведення підземної води до питної якості на устаткуванні світових стандартів.
 • Забезпечення господарсько-питних потреб персоналу якісною водою.

Скорочення утворення відходів виробництва і забезпечення безпечного поводження з ними:

 • Впровадження європейського підходу щодо роздільного збирання виробничих відходів з метою подальшої передачі їх ліцензованим організаціям для утилізації або повторного використання.
 • Місця тимчасового зберігання відходів відповідають санітарним та екологічним стандартам.

Підприємство має власну хіміко-технологічну лабораторію, яка, відповідно до галузі акредитації, веде моніторинг довкілля в межах діяльності підприємства та перевіряє продукцію.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

МОНІТОРИНГ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ У 2011 РОЦІ ПО ПІДРОЗДІЛАМ ТОВ СП «НІБУЛОН»

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ У 2012 РОЦІ ПО ПІДРОЗДІЛАМ ТОВ СП «НІБУЛОН»

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ У 2013 РОЦІ ПО ПІДРОЗДІЛАМ ТОВ СП «НІБУЛОН»

ЗВІТ ПРО ВИКОНАНІ ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ У 2014 РОЦІ ПО ПІДРОЗДІЛАМ ТОВ СП «НІБУЛОН»

ПЛАН ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА 2012 РІК ПО КОМПАНІЇ

ПЛАН ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА 2013 РІК ПО КОМПАНІЇ

ПЛАН ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА 2014 РІК ПО КОМПАНІЇ

ПЛАН ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА 2015 РІК ПО КОМПАНІЇ

Прочитали: [27559]